• EN
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • Bahasa

Thông tin bảo mật

Thông tin bảo mật

 1. Không nên đăng nhập tài khoản bằng máy tính công cộng.
 2. Không tiết lộ thông tin đăng nhập [tên đăng nhập, mật khẩu hay mã pin].
 3. Bảo mật các thông tin quan trọng [tên đăng nhập, mật khẩu hay mã pin]
 4. Không chia sẻ [tên đăng nhập, mật khẩu hay mã pin] hay cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng [tên đăng nhập, mật khẩu hay mã pin].
 5. Thay đổi [mật khẩu hay mã pin] sau một khoảng thời gian hợp lý.
 6. Tránh sử dụng mật khẩu là tên thật, tên người dùng hay bất cứ cụm từ nào có liên quan đến bản thân – ví dụ: địa chỉ, ngày sinh, tên trường học hay công ty.
 7. Liên hệ chúng tôi nếu nghi ngờ rằng [mật khẩu hay mã pin] của mình đã bị thay đổi.
 8. Luôn cài đặt và cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm diệt vi-rút và hệ điều hành trên máy tính.
 9. Không bao giờ mở email hay tệp đính kèm từ nguồn khả nghi.
 10. Không rời máy tính khi đang sử dụng.
 11. Đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng.
 12. Tránh sử dụng chế độ Tự động điền biểu mẫu trên website của BYFX Global.
 13. Sử dụng chế độ xác thực hai yếu tố thay vì chỉ dùng mật khẩu.

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP