• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro

Rủi ro của giao dịch ngoại hối và giao dịch vàng sử dụng đòn bẩy

Rủi ro thua lỗ khi giao dịch ngoại hối và giao dịch vàng sử dụng đòn bẩy có thể rất lớn. Bạn có thể bị lỗ nhiều hơn khoản ký quỹ ban đầu. Sử dụng các lệnh tùy chọn như lệnh “dừng lỗ” và “dừng – giới hạn” sẽ không giúp hạn chế lỗ theo mong muốn. Tuỳ thuộc các điều kiện thị trường, các lệnh trên có thể không thực hiện được. Quý khách có thể nhận được thông báo khẩn yêu cầu nộp thêm tiền ký quỹ. Trong trường hợp không nộp thêm khoản yêu cầu trong thời gian quy định, position của bạn có thể bị thanh lý. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thâm hụt trong tài khoản của mình. Vì thế, bạn cần cân nhắc kỹ xem giao dịch như vậy có phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của bạn hay không.

Các giao dịch trong giao dịch ngoại hối và vàng sử dụng đòn bẩy ẩn chứa độ rủi ro cao. Số tiền ký quỹ ban đầu nhỏ hơn giá trị hợp đồng giao dịch vàng và ngoại hối sử dụng đòn bẩy, vì vậy, các giao dịch được “đòn bẩy” hoặc “tăng tốc”. Chỉ cần một biến động rất nhỏ trên thị trường cũng có thể gây ra tác động lớn với khoản mà bạn đã nộp hoặc sẽ nộp: điều này có thể gây bất lợi cũng như có lợi cho bạn. Bạn có thể mất hết khoản ký quỹ ban đầu và các khoản nộp bổ sung vào tài khoản để duy trì vị thế. Nếu như thị trường biến động ngược với vị thế của bạn hoặc mức ký quỹ tăng, bạn sẽ phải nhanh chóng trả thêm một khoản lớn để giữ vị thế. Nếu bạn không tuân thủ yêu cầu nộp thêm tiền trong thời gian quy định, position của bạn có thể bị thanh lý và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản thâm hụt nào.

Không kiếm lời chênh lệch giá

Các hợp đồng giao dịch ngoại hối và vàng có đòn bẩy dựa trên cơ hội chênh lệch giá trễ có thể bị thu hồi. Chúng tôi có quyền thực hiện các sửa đổi hoặc điều chỉnh cần thiết trên tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.

Điều kiện thị trường bất lợi

Các điều kiện của thị trường (ví dụ: tính không thanh khoản) và/hoặc hoạt động của các quy tắc của một số thị trường nhất định (ví dụ: tạm ngưng giao dịch trong bất kỳ hợp đồng nào, hoặc tạm ngưng giao dịch có điều kiện) có thể làm tăng rủi ro thua lỗ bằng cách gây khó khăn hoặc không thể thực hiện giao dịch hoặc thanh lý/bù position.

Tương ứng với việc mở/đóng thị trường cho đối tượng giao dịch cơ bản, bạn có thể gặp phải những khoảng hở về giá thị trường. Do sự biến động thể hiện trong các khoảng thời gian này, giao dịch khi mở hoặc đóng thị trường có thể liên quan đến các rủi ro khác nữa và phải được tính đến trong bất kỳ quyết định giao dịch nào. Các khoảng thời gian này được đề cập cụ thể bởi vì chúng liên quan đến mức thanh khoản thị trường thấp nhất và có thể đi kèm biến động đáng kể của giá đối với giao dịch ngoại hối và vàng có đòn bẩy.

Việc đặt một số lệnh nhất định (ví dụ: lệnh “dừng lỗ”, lệnh “dừng giới hạn”) nhằm hạn chế thua lỗ ở một mức nhất định có thể không hiệu quả vì điều kiện thị trường có thể khiến cho các lệnh đó không thể thực hiện được. Các chiến lược sử dụng kết hợp nhiều vị thế, chẳng hạn như “spread” và “straddle” cũng có thể gặp rủi ro như việc sử dụng các lệnh mua hoặc bán vị thế đơn thuần.

Hoa hồng và các chi phí khác

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn hiểu & nắm rõ về tất cả các khoản hoa hồng và các khoản phí khác mà bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Những khoản phí này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn (nếu có) hoặc làm tăng khoản lỗ của bạn.

Tiền gửi và các tài sản khác

Bạn nên tự tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ đối với tiền hoặc tài sản khác mà bạn gửi cho các giao dịch trong và ngoài nước, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp vỡ nợ hoặc phá sản. Mức độ có thể thu hồi tiền hoặc tài sản của bạn được điều chỉnh bởi luật pháp hoặc các quy định cụ thể của chính quyền địa phương.

Rủi ro tiền tệ

Lợi nhuận hoặc thua lỗ trong các giao dịch bằng hợp đồng ngoại tệ (bất kể hợp đồng giao dịch tại khu vực pháp lý của bạn hay của người khác) sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá tiền tệ khi cần phải chuyển đổi tiền tệ của hợp đồng sang tiền tệ khác.

Trang thiết bị giao dịch

Các trang thiết bị giao dịch điện tử được hỗ trợ bởi các hệ thống thành phần dựa trên máy tính để định tuyến, thực hiện, khớp, đăng ký hoặc thanh toán bù trừ giao dịch. Do vậy, trang thiết bị có thể bị gián đoạn hoặc lỗi tạm thời. Khả năng phục hồi một số tổn thất nhất định của bạn có thể bị giới hạn do trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp hệ thống, thị trường, nhà thanh toán bù trừ và/hoặc các doanh nghiệp tham gia. Các giới hạn đó có thể khác nhau, bạn nên liên hệ doanh nghiệp mà bạn giao dịch để biết chi tiết.

Giao dịch điện tử

Giao dịch trên các hệ thống giao dịch điện tử có thể khác nhau. Nếu bạn thực hiện các giao dịch trên một hệ thống giao dịch điện tử, bạn sẽ gặp rủi ro liên quan đến hệ thống bao gồm cả lỗi phần cứng và phần mềm. Kết quả của bất kỳ lỗi hệ thống nào có thể là lệnh của bạn không được thực hiện theo chỉ thị của bạn hoặc hoàn toàn không được thực hiện.

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP